Machthebbers zwichten (E-book)

0,00

Na de omwenteling in de Sovjetunie heeft er een machtswisseling plaatsgehad die de oorlogsdreiging in Europa bijna geheel heeft weggenomen. Westerse regeringen passen hun militaire strategie daarop aan en de wapenwedloop raakt in een impasse. Er ontstaat een situatie van status quo en er wordt een begin gemaakt met de reorganisatie van de geheime diensten.

Dan slaat plotseling het noodlot toe, op mysterieuze wijze weet een wijdvertakte groep, niets ontziende terroristen zich toegang te verschaffen tot een militaire basis in Nederland.

Er wordt uiterst geheim wapentuig ontvreemd waar niemand ooit het bestaan van wist. In het Catshuis wordt een crisiscentrum geïnstalleerd waar een denktank de mogelijke gevolgen moet analyseren. Wanorde, anarchie en totale chaos liggen op de loer. De machthebbers staan met de rug tegen de muur en zullen met hangende pootjes naar Brussel moeten als de diefstal na drie dagen nog niet is opgelost. Enorm gezichtsverlies dreigt. De chef van de bvd draagt alle verantwoordelijkheid. Kan hij de gruwelijke taak aan om zijn land en Europa te behoeden voor een financiële en economische catastrofe?

Categorieën: ,